Termin: „kleje termotopliwe konserwacja” jest w miarę powszechnie pojawiającym się terminem . Poprawna konserwacja systemów do aplikacji kleju hot-melt jest istotnym czynnikiem ciągłości produkcji. Aby utrzymać urządzenia aplikujące kleje termotopliwe  w prawidłowym stanie technicznym i móc w pełnym zakresie wykorzystać ich potencjał, należy systematycznie wykonywać przeglądy okresowe, a także niezbędne prace konserwacyjne.

Regularne przeglądy i prace konserwatorskie to konieczność, która w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści. Dbałość o utrzymanie systemu w czystości umożliwi zachowanie ciągłości produkcyjnej, a w co za tym idzie, wyeliminuje nieplanowane wydatki. Dla zachowania czystości urządzenia należy przestrzegać procedur ustalonych przez producenta sprzętu, natomiast wszelkie prace konserwatorskie powierzać personelowi o odpowiednich kwalifikacjach.

Kleje Termotopliwe Konserwacja Systemów w Przybliżeniu

 Pistolet powinno się czyścić codziennie, z uwagi na fakt, iż nagromadzenie kleju może prowadzić do powstania zwęgleń i zakłócać prawidłową pracę pistoletów.

– Dysze najlepiej czyścić raz w tygodniu dla zachowania ich drożności i odpowiedniego aplikowania kleju, przy czym częstotliwość czyszczenia zależy od specyfiki danej aplikacji. Do czyszczenia dyszy powinno się wykorzystywać specjalne igły przeznaczone do tego celu.

– Węże z kolei należy czyścić codziennie usuwając pozostałości kleju termotopliwego z mocowań i samego węża, co uniemożliwi nagromadzonemu materiałowi blokowanie i utrudnienie przemieszczania węża w trakcie pracy. Zaleca się także dbałość o stan osłony węża, gdyż pył, który gromadzi się na powierzchni może tworzyć punkty zapalne, a w efekcie prowadzić do pożaru.

Kleje Termotopliwe – Czestotliwość Przeglądów

Częstość przeprowadzania przeglądów i prac konserwatorskich zależy od intensywności produkcji.  Przeglądy wykonuje się zwykle 1-2 razy na rok, a konserwacja uzależniona jest od danego elementu urządzeń klejących.

Cały system czyści się okresowo, z uwzględnieniem zarówno pistoletów, dysz, jak i węży. Pozwala to usunąć brud, zanieczyszczenia i zwęglenia materiałowe i zapobiega zapychaniu systemu oraz innym utrudnieniom produkcyjnym.

Sprawność linii produkcyjnych uwarunkowana jest odpowiednio przeprowadzanymi pracami konserwatorskimi w tym wymianą zużywalnych części zamiennych oraz regularnymi przeglądami, które pozwolą na spokojną pracę systemu i wyeliminują ryzyko zbędnych przestojów, strat czasu i środków.