Analiza testów, które zostały przeprowadzone na nowych klejach, jest  procesem rozłożonym  w czasie. Ocena wyników bezpośrednio po wykonaniu testów to dopiero połowa zadania. Przeprowadzone przez naszą firmę testy oraz obecność technologa na próbach są gwarancją, że cały proces jest przeprowadzany sprawnie bez niepotrzebnych przestojów i problemów na produkcji.

Analiza testów dzieli się na kilka etapów:

 •  Wstępna analiza.
  Wstępna ocena kleju przeprowadzana jest już podczas trwania testów. Testy produkcyjne to sprawdzenie jakości klejenia oraz odpowiednie dopasowanie kleju do prędkości i parametrów maszyny oraz sklejanego produktu.
 •  Protokół z przebiegu testów.
  Staramy się aby testy były przeprowadzane profesjonalnie dlatego też  po ich wykonaniu wysyłamy do klienta protokół z prób. Protokół ten zawiera  porównanie parametrów klejowych i ustawień maszyny na dotychczas używanym oraz testowanym kleju. Ponadto podajemy ewentualne zalecenia dotyczące regulacji, konserwacji czy naprawy urządzeń klejowych.
 •  Ocena wydajności.
  Po wstępnym teście produkcyjnym, klient bada wydajność nowego kleju na pozostawionej próbce lub na pierwszej zamówionej partii kleju.
 • Ocena jakości klejenia podczas przechowywania i transportu.
  Ważnym etapem testu jest przechowywanie oraz transport gotowego produktu.Warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz oraz przechowywania gotowego produktu (np. zamrażarka, chłodnia) znacząco wpływają na spoinę kleju.
 • Finalna konkluzja.

Tak przeprowadzona analiza jest gwarancją dobrze dobranego kleju oraz pozwala nam na zakończenie testów i wystawienie ostatecznej oceny.